ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

 

Jen nabrat zaměstnance nestačí. 

Ať už se jedná o vyhlášky,normy nebo standartní vstupní školení, BOZP, apod. je nezbytné zaměstnancům tlumočit daná školení, které je připraví na výkon povolání a zajistí legislativní normy.

 

Školení řidičů 

Řidiče MKD školíme ve vlastním akreditovaném školícím středisku v Ostravě

Nabízíme pravidelná školení v délce výuky 35 hod. a 140 hod. 

Školení probíhají vždy za účasti tlumočníka a jsou doplněny o zdravotní výuku a výklad dopravní policie. 

Součastí školení je i nabídka ubytování a zajištění psychologického vyšetření.

 

Tlumočení vstupních školení

Pamatujeme na to, že při nástupu do zaměstnání je vyžadováno vstupní školení zaměstnanců, proto Vám zajistíme koordinátory, kteří Vám pomohou s tlumočením vstupních školení či se začleněním do výrobního procesu.